Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Reconstructie en relining Velp Zuid

In opdracht van de gemeente Rheden zijn wij bezig met het reconstrueren van de woonstraten en een gedeelte van de riolering van de Graaf Gerhardstraat, deel van de Graaf Ottostraat en een deel van de Prins Mauritsstraat. Het werk bestaat in hoofdzaak uit heet rooien van 6 stuks bomen inclusief boomstronken, verwijderen en en afvoeren van de bestaande asfaltverhardingen, betontegels en kantopsluitingen en oude funderingen onder de weg. Vervolgens worden het hemelwaterriool in de Graaf Gerhardstraat gelegd. Op dit hemelwaterriool worden de nieuwe straatkolken op aangesloten. Het hemelwaterriool wordt aangesloten op een bestaand hemelwaterriool. Alle huisaansluitingen van het vuilwaterriool worden vervangen. Het vuilwaterhoofdriool wordt in de Graaf Ottostraat gerenoveerd middels relining. Tevens wordt één inspectieput geheel gerenoveerd door middel van een inwendige lamineerlaag in de put. Alle trottoirs worden uitgevoerd in nieuwe betontegels en alle rijbanen worden uitgevoerd in nieuwe gebakken dikformaten, kleur rood. Alle parkeervakken worden uitgevoerd in nieuwe betonstraatstenen, kleur zwart. Het straatwerk wordt geheel machinaal aangebracht. De grondverbeteringen in de boomvakken worden uitgevoerd met bomengranulaat en teelaarde. Tevens worden kunststof wortelschermen toegepast om wortelgroei in de verharding en bij K&L te voorkomen.

Project