Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Wateroverlast en reconstructie paden Begraafplaats Oosterbeek Noord

Wat gebeurt er?
In opdracht van Gemeente Renkum voeren we werkzaamheden uit op Begraafplaats Oosterbeek Noord. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het bestaande asfalt, grond- en rioolwerkzaamheden en het opnieuw aanbrengen van asfalt en natuurlijke halfverharding stabilizer.

 Wij zijn te gast op de begraafplaats. En ons omge­vingsmanagement en uitvoeringswijze zijn hier volledig op ingericht. Natuurlijk moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar dit doen wij op een omgevingsvriendelijke wijze om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor bezoekers. Zo weten we dat we in een gebied zitten met veel flora en fauna en dat bezoekers naar de begraafplaats komen om rust en stilte te vinden bij het bezoeken van een graf. Om de efficiëntie van aan- en afvoer van materialen te verhogen en just-in-time leveringen te borgen, hebben wij een systeem ontwikkeld met drie containers als laad- en losinrichting.

 

Project

Wateroverlast
De begraafplaats ligt op een helling waardoor snel wateroverlast ontstaat. Om dit te voorkomen zijn infiltratieputten geplaats. De putten zorgen ervoor dat regenwater sneller de bodem inzakt. De bodem van de put heeft bescherming tegen het uitspoeling van het regenwater. Rondom de putten zijn lavastenen geplaatst om het infiltreren te vergroten.

Geluidsreducerende maatregelen
Om de hinderbeleving en leefbaarheid voor bezoeker en omgeving maximaal te waarborgen wordt er minimaal ingezet met vracht- en werkverkeer rond de begraafplaats. Ook wordt er trillingvrij gewerkt. Zo zijn alle handgereedschappen op accu, frezen wij alleen het bestaande asfalt bij de hoofdingang, gebruiken we kunststof rijplaten, zijn radio’s niet toegestaan en werken wij niet (zicht- of hoorbaar) één uur voor en na een uitvaart. Verder wordt losliggend (omgevings)afval of (verpakkings)materiaal elke dag opgeruimd om hinder en vandalisme te voorkomen. Ook worden vrijgekomen materialen direct opgeladen en afgevoerd.

Wanneer gebeurt het?
Op 20 juni 2020 zijn wij gestart met de werkzaamheden. Om de overlast en de bereikbaarheid te beperken voor bezoekers, wordt het werk in vier fasen uitgevoerd. Volgens de planning is het werk in november 2020 gereed. Bewoners hebben geen directe hinder door de werkzaamheden, maar tijdens de uitvoe­ring is er door aan- en afvoer van materialen meer vrachtverkeer op de Van Limburg Stirumweg dan gebruikelijk en dit kan overlast veroorzaken. De bewoners zijn geïnformeerd met een informatiebrief over de werkzaamheden.

Voorzorgsmaatregelen Corona
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiden van het Coronavirus te voorkomen. Lees er hier meer over.

Bezoekers
Bij de ingangen van de begraafplaats en bij de toegangsweg (Van Limburg Stirumweg) richting de noord-westelijke in- en uitgang staan houten informatieborden. Hierop staat beschreven wat we op de begraafplaats doen en waar bezoekers meer informatie kunnen vinden.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De veranderingen binnen ons klimaat vragen om duurzame maatregelen, bijvoorbeeld ter voorkoming van wateroverlast. Ook hergebruik staat hoog op de duurzaamheidsladder. Als uitgangspunt volgen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG's). Voor dit project dragen we bij aan SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen.