Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Visie2050

ONZE VISIE OP DE TOEKOMST, OP 2050

ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door het aanstellen van de Rentmeester2050 en het installeren van de Werkgroep2050 begin 2018. Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ons aangesteld als Rentmeester2050. Maurice is door de wol geverfd. Hij ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Binnen ons bedrijf is de Werkgroep2050 actief. De werkgroep initieert de acties in overleg met de directie en beheren de actielijst. Elke actie wordt onder een gerelateerde SDG 'geplakt'. Met praktische acties motiveren en stimuleren wij vervolgens de gehele organisatie om hun steentje bij te dragen. Wij zijn ervan overtuigd iets toe te voegen om het verschil te maken in 2050 en misschien al wel in 2030.

DE SDG’S
Tussen alle initiatieven die er zijn om duurzaamheid handen en voeten te geven, zijn De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn naar onze mening begrijpelijk en tastbaar te vertalen naar branche en medewerkers. Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de United Nations. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid, het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Ook duurzaamheid is het maken van de juiste keuzes. ReintenInfra heeft uit de SDG’s keuzes gemaakt en gaat zich hier specifiek op richten: waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en leven op het land (SDG 15). Onze duurzame bedrijfsdoelstellingen zijn gebaseerd op deze speerpunten, vanzelfsprekend onderstrepen wij ook de andere doelen. SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken) zien als de voorwaarde voor alle doelen.

CO2 beleid en MVO binnen ReintenInfra BV

Middels onderstaande informeren wij u inzake de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de ReintenInfra BV waaronder Liemers Wegenbouw.

CO2 PRESTATIELADDER
Alle bedrijven binnen ReintenInfra voldoen aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die ReintenInfra, samen met haar toeleveranciers produceert. ReintenInfra en specifiek Liemers Wegenbouw behoort hiermee tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.

Certificaat downloaden

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA
Jaarlijks maakt ReintenInfra een Energiemanagementprogramma, waarin de reductiedoelstellingen en de voortgang ten aanzien van de doelstellingen worden besproken.

Energiemanagementprogramma 2020
Energiemanagementprogramma 2021

COMMUNICATIE
Elk half jaar communiceren we middels onze nieuwsbrieven over de footprints en de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van onze vestigingen en projecten.

Nieuwsbrief 1e half jaar 2022
Nieuwsbrief heel 2022

PARTICIPATIE
Naast de informatie op deze website vindt u informatie omtrent onze scope 3 analyses, de ketenanalyses, het innovatieproject en het keteninitiatief op de website van SKAO. Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Wij draaien op duurzame energie

Met ingang van 1 juni 2016 zijn wij trotse afnemer van Pure Energie en wordt onze elektriciteit opgewekt middels 100% Nederlandse windenergie. Door over te stappen op Nederlandse energie realiseren we een enorme reductie op onze CO2 uitstoot. Nog mooier is dat wij dit kunnen bewerkstelligen met een partner, die net als wij, stevig verankerd is in de regio's waar wij werkzaam zijn!