Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Wegenbouw

Liemers Wegenbouw biedt hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende civieltechnische vraagstukken, van ontwerp tot en met een gedegen uitvoering. Liemers Wegenbouw is meer dan thuis in civieltechnische terreininrichting, inclusief verhardingen, riolering, drainage en dergelijke. Hieronder valt het herinrichten van woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook het onderhoud en reconstructie van asfaltverhardingen en bestrating. Natuurlijk ook het bouw- en woonrijp maken van terreinen en rioolwerkzaamheden; aanbrengen of vervangen van riolen, inclusief aanbrengen van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins en overstorten. Het aanbrengen van halfverhardingen, (sier)bestrating, kunstwerken, damwanden en beschoeiingen.